Från Lucas till Bosch. Byte av bensinpump TR6

Från TR Magazine 4/1999 och 3/2000. Artikeln skriven av Rune Bergkvist, Landskrona. Från Lucas till Bosch på en timme? Nr 4/1999 Efter att redan tidigare ha läst ett par artiklar i TR Magazine, om byte av bensinpump från Lucas till Bosch på TR5 och TR 6 PI, så kan man...

Problem med tutan? Förbättringar.

Problem med tutan? Fungerar signalhornet som det skall? Eller ger det endast ifrån sig ett brumande läte? I så fall kan det vara så enkelt att det är dålig jordförbindelse genom styrsnäckan och dess olika rörliga delar. Eftersom snäckan och spilnes är väl infettade så...