Throttle linkage kit, För TR5 och TR6 PI.

Åker Du fortfarande omkring med ett original gasreglage-kit med inbyggt glapp? Efter helrenovering av min TR5-motor upptäckte jag vid synkroniseringsförsök av gasspjällen att länkaget hade mycket stora glapp (1-2 mm). Detta ledde till att treans och fyrans cylinder...