Bromsuppgradering

Lättare bromsuppgradering TR6, TR Magazine 2/2009 Förra året satte jag i sk sportbromsbelägg  fram i TR6an. Syftet var att få bättre bromsar. Bättre bromsar vad är det?  Är det att få lätt trampade bromsar eller kortast möjliga bromssträcka?  Det vore...