Bromsuppgradering

Lättare bromsuppgradering TR6, TR Magazine 2/2009 Förra året satte jag i sk sportbromsbelägg  fram i TR6an. Syftet var att få bättre bromsar. Bättre bromsar vad är det?  Är det att få lätt trampade bromsar eller kortast möjliga bromssträcka?  Det vore...

Spridarna

Service på spridarna (gäller PI-bilarna), TR Magazine 4/2009 Nedanstående tips på renovering av spridarna har jag fått av Jhonny Meldgård. Startar din motor på 4 eller 5 cylindrar när den är varm? Dina spridarna behöver kanske lite översyn. O-ringen inne i spridaren...