Rotorarm Förbättrade rotorarmar

Från TR Magazine 3/2007. Författare Bengt Nylén. Artikeln uppdaterad 2010-08-04 Lucas fördelarens rotorarm Många av oss har de senaste åren drabbats...

Problem med tutan? Förbättringar.

Problem med tutan? Fungerar signalhornet som det skall? Eller ger det endast ifrån sig ett brumande läte? I så fall kan det vara så enkelt att det...

Eltips Relä för hel och halvljus

Från TR Magazine 2/99 Eltips, huvudbelysningen På samtliga TR-bilar går strömmen till hel- och halvljuset via omkopplaren som sitter på rattstången....

Problem med oljemätaren

Från TR Magazine nr 1/99 Tryckproblem? Fastnar nålen på oljetrycksmätaren? Skulle visarnålen ha tendens att fastna på mätaren så börja inte med att...

Bensinmätaren Problem med bensinmätaren?

Från TR Magazine nr 1/99 Bensinmätarproblem på TR2/3 Har du återkommande problem med bensinmätaren på din TR2 eller TR3, så kan det bero på vår...

Reostaten Ta bort reostaten, brandfara

Från TR Magazine nr 1/99 Reostaten, brandfara Ni som rotat bakom instrumentbrädan vet hur det (oftast) ser ut! Som ett ormbo. Fullt med sladdar som...

Tips från elverkstan

Tips från elverkstan Hur många gånger ser man inte (och gör själv!?) hur folk "fräschar" upp rotorarmen med antingen en fil eller en bit smärgelduk!...

Översyn av blinkersreglaget TR2 & 3

Översyn av blinkerreglage till TR 2 och 3. Översatt från engelska av Jan Olof Johansson, Linköping. Tagit från TRaction, nr 144, jan-feb 1998. Denna...